Zorgbeveiliging

Een veilig gevoel

In een zorginstelling hoort iedereen zich veilig te voelen. Bedreigingen en agressie zijn echter steeds meer aan de orde van de dag. Omdat op locaties van deze instellingen zorg en veiligheid dicht bij elkaar liggen, selecteert Rosoe Security Services beveiligers die de praktijk in de zorgbeveiliging door en door kennen en weten hoe te handelen in bepaalde situaties.

Rosoe Security Services is zich er terdege van bewust dat juist in de zorg het handelen vanuit één gedachte voorop staat.

Onze zorgbeveiligers

De medewerkers en de beveiligers van zorginstellingen worden regelmatig geconfronteerd met emoties. Ook het gedrag dat voortkomt uit medicijn of drugsgebruik, betekent dat de zorgbeveiliger over zeer goede communicatieve vaardigheden moet beschikken.

Naast de basisopleiding en eigenschappen waaraan onze beveiligers moeten voldoen, zijn de specifieke eisen en taken van onze zorgbeveiligers:

© 2022 | Profi-web